Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Circular Economy: the Pathway to a Sustainable Development

Διεθνές συνέδριο του Ελληνικού Συνδέσμου Κυκλικής Οικονομίας

Χανιά, 12-13 Σεπτεμβρίου 2024


Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να προάγει τη διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής μηχανικής, των οικολογικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης νερών, υγρών αποβλήτων και παραπροϊόντων, καθώς και να συμβάλλει στη γνώση γενικότερα της περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.

Παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων, σκοπός του Εργαστηρίου είναι η πρακτική άσκηση σε εργαστηριακές συσκευές και μεθόδους στην επιστημονική περιοχή του εργαστηρίου, η εκπόνηση  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αυτοδύναμα ή στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.

Ιστορικό

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1992 με διευθυντή τον Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο. Αρχικά στεγαζόταν στο κτήριο της πρώην Γαλλικής Σχολής στην Χαλέπα και λειτουργούσε ως διατμηματικό εργαστήριο για την υποστήριξη των Τμημάτων Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Ιδρύματος.

Η μεταφορά του Εργαστηρίου στους χώρους της Πολυτεχνειούπολης έγινε το 1999, ενώ από το 2003 ανήκει στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα ΙΙ: «Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών». Από τον Μάιο του 2021, το Εργαστήριο ανήκει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Το Εργαστήριο στεγάζεται σήμερα στο κτήριο Κ3 της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ σε έναν μεγάλο ενιαίο χώρο.

Έρευνα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

  • Επεξεργασία νερού με φυσικές και χημικές διεργασίες
  • Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων, βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και λυματολάσπης
  • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας, Τεχνητοί Υγροβιότοποι, Nature-based solutions
  • Υβριδικά συστήματα επεξεργασίας
  • Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (αστικών, αγροβιομηχανικών) για την παραγωγή ενεργών ανθράκων και Biochar
  • Χρήση ενεργών ανθράκων και Biochar σε περιβαλλοντικές και αγρονομικές εφαρμογές
  • Εφαρμογές κυκλικής οικονομίας στη διαχείριση νερού και αποβλήτων